Ubezpieczenia zdrowotne

Jako agent wyłączny Allianz oferujemy Państwu szeroki wybór ubezpieczeń zdrowotnych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Zapewniamy także ubezpieczenia dla Państwa dzieci. Proponujemy polisy, które zabezpieczą Państwa bliskich w chwili, gdy Państwa zabraknie. Dysponujemy także pakietami, które gwarantują wsparcie finansowe w razie wypadku lub nagłej choroby. W ramach ubezpieczenia pokryjemy koszty leczenia, rehabilitacji, transportu medycznego oraz opieki zdrowotnej.

 

Ubezpieczenie zdrowotne NNW dla dzieci

Proponujemy Państwu ubezpieczenie w razie nieszczęśliwego zdarzenia, które gwarantuje wsparcie finansowe i pomoc Państwu i Państwa bliskim w trudnych chwilach. W szczególności proponujemy ubezpieczenie NNW dla dzieci. W zakres polisy wchodzi pokrycie kosztów świadczeń medycznych, badań specjalistycznych, pobytu w szpitalu oraz rehabilitacji. Ubezpieczenie zapewnia także wsparcie finansowe w przypadku śmierci opiekuna prawnego dziecka bądź osoby ubezpieczonej.

ikony

Ubezpieczenia zdrowotne grupowe

Oferujemy także ubezpieczenia zdrowotne dla zorganizowanych grup, w szczególności pracowników. W zakres polisy wchodzi między innymi: darmowy dostęp do badań i zabiegów ambulatoryjnych, możliwość objęcia ochroną członków rodzin pracowników, refundacja kosztów leczenia, a także możliwość kontaktu z lekarzem przez telefon lub poprzez video-konsultację. Pakiet ten daje pracodawcom możliwość ubezpieczenia wszystkich pracowników w łatwy i przystępny sposób. Zapewnia wsparcie w razie wypadku i profesjonalną pomoc medyczną.